Новият политически елит. Периодично списание за философския, социологическия, икономическия, политологическия и културологическия аспекти на българските феномени; Пилотен брой

Автор/и: Списание Новият политически елит

Издателство: София: Перун – БМ
Година: 1994