“НРБ. От началото до края” представена от Литературен вестник

НРБ. От началото до краяпод общата редакция на Ивайло Знеполски, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2011, 480 стр.

След внушителния труд-учебник “История на Народна република България” (2009) тази нова книга на Института за изследване на близкото минало може да се стори на някого “второ преработено издание”. Само на пръв поглед обаче. Всъщност имаме три базисни разлики. Първо, близо половината от тескта е нов, специално написан за този том. Второ, за разлика от предишната проблемна колективна история на НРБ, тази е наративно-хронологична – истински следващ своите котешки стъпки разказ. Трето, този път повече е акцентирано върху трансформациите в обществото на утопичния комунизъм и реалния социализъм, върху интригуващи политически, културни и дори лични сюжети. Това е по-достъпният, по-четивният учебник за историята на НРБ, точен, но и увлекателен – от началото до края.


Литературен вестник