Образи от Белене: рисунки и спомени на д-р Петър Байчев от концлагерите

Вече повече от 50 години в българското историческо знание и памет съществува сериозна празнина – липсват автентични визуални свидетелства от комунистическите трудово-възпитателни лагери в България. Хилядите лични спомени, документите от архивите, ретроспективните възстановки – въпреки богатството и приноса им за оценката на комунистическо минало – не могат да заместят непосредствената, жива снимка или образ.

Изложбата, която ще организира Институт за изследване на близкото минало, ще се опита да запълни тази празнина като покаже на българската публика автентични рисунки, портрети на български граждани, репресирани от комунистическия режим по политически и биографични причини, както и моменти от техния мъчителен живот в „концлагерна България“.

Период на изпълнение: 2014 г.

Авторът на рисунките е д-р Петър Байчев, който в продължение на почти 5 години от своя престой в Белене рисува стотици портрети и шаржове на свои „колеги по съдба“. Успява да ги запази и изнесе след излизането си през 1954 г.

Навръх 25 годишнина от началото на демократичните промени в България, на 10 ноември 2014 г. това изключително ценно наследство ще достигне до своята публика чрез експонирането в Националната художествена галерия на изложбата „Пробиви в стената. Портрети на лагеристи от Белене 1949-1953“ и издаването на „Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953)“ с автор Петър и Веселин Байчеви.


Със сътрудничеството на “Софийска платформа” и финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.