Обща европейска платформа и престъпленията на комунизма

На 18-ти март 2009 г. в Европейския парламент в Брюксел се проведе публично изслушване на тема “Европейското съзнание и престъпленията на тоталитарния комунизъм: 20 години по-късно”, организирано от Чешкото председателство и Института за изследване на тоталитарните режими, Чехия.

Представители на европейските институции, на страните членки и на неправителствени организации (сред които беше и директорът на Институт за изследване на близкото минало проф. Ивайло Знеполски) се събраха да обсъдят установяването на обща европейска платформа, посветена на изследването, честването и преподаването на тоталитарното европейско минало.

По-надолу може да прочетете официалните заключения на публичното изслушване, които бяха представени пред Европейския парламент (вчера, 25 март). Следващият четвъртък 2-ри април, ЕП ще подложи на гласуване Резюлюция за Европейско съзнание и престъпленията на тоталитарния комунизъм! Резолюцията ще съдържа някои от най-съществените елементи от приложените заключения.
Официални заключения на публичното изслушване в Европейския парламент, организирано от Чешкото председателство на Европейския съюз

“Европейско съзнание и престъпленията на тоталитарния комунизъм: 20 години по-късно”

18 март 2009

Ние, участниците в публичното изслушване пред Европейския парламент “Европейско съзнание и престъпленията на тоталитарния комунизъм: 20 години по-късно”, представители на европейски институции, страни членки и неправителствени организации, посветени на тоталитарните режими на 20-ти век, сме убедени, че тоталитарното минало на много европейските страни представлява интегрална част от нашата обща история. Честването на този исторически опит е важен образователен инструмент за популяризиране на човешкото достойнство, човешките права, основни свободи и други ценности, на които почива Европа.

С идеята да се постигне напредък в тази област ние призоваваме:

1. Установяването на обща платформа за европейска памет и съзнание, която:

– да осигури подкрепа за установяването на контакти и сътрудничество между отделните национални институти, специализирани в историята на тоталитаризмите, с изключителен акцент върху националсоциализма и комунизма, да подкрепи сътрудничеството между съществуващите архиви, съдържащи данни за тоталитарните режими и техните нарушения на човешките права, както и да подкрепи провеждането на научни изследвания и да развие академични и образователни проекти, засягащи тоталитарните режими на европейска територия;

– да засили публичното внимание към европейската история и престъпленията, извършени от тоталитарните режими, да стимулира широка дискусия около причините и последствията от тоталитарните режими, както и да обсъди общите европейски ценности с цел популяризирането на човешкото достойнство, човешките права и да помогне превенцията на нетолерантността, екстремизма и появата на нови тоталитарния управления в бъдеще;

– да работи в посока създаването на пан-европейски документен център/мемориал за жертвите на тоталитарните режими с цел почитането им и повишаването на общественото съзнание за извършените от тоталитаризма престъпления;

– да подкрепят инициативи на европейско ниво, осъждащи недвусмислено всякакъв геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

– да превърне в пълноправен партньор на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейския парламент в търсенето на пътища към честна и отворена преценка на нашето общо тоталитарно наследство с цел задълбочаването интеграцията на европейските граждани и също така да предотврати днес и утре ужасите на тоталитаризмите.
Призоваваме и за:

2. засилването на съществуващите финансови инструменти за подпомагане на това поле (e.g. Action 4 – Програма Active European Remembrance of the ‘Europe for Citizens’, която цели честването на жертвите на Нацизма и Сталинизма);

3. обявяването на 23 август (годишнина от подписването на договора Молотов – Рибентроп) за Паметен ден в чест жертвите на нацизма и тоталитарния комунизъм.