Отзвук за „Българският комунизъм“ на Нетинфо

Нетинфо публикува отзвук за книгата на Ивайло Знеполски „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория„.

„Българският комунизъм“ – мащабно изследване на проф. Ивайло Знеполски

Книга, която предлага социална критика и културна история, политология и история на понятията – всички работещи инструменти на социалните науки.

Първата проницателна съвременна теория за българския комунизъм. Първото изследване, което с концептуален размах разказва и анализира целия български комунизъм.

Такива са първите възторжени отзиви за книгата „Българският комунизъм – социокултурни черти и властова траектория“ от проф. Ивайло Знеполски.

Изданието на „Сиела“ и Института за изследване на близкото минало (minaloto.org) предлага социална критика и културна история, политология и история на понятията – всички работещи инструменти на социалните науки

„Прелестните места в изложението са малките истории на отделни личности – от Георги Димитров до Славка Славова, чрез които комунизмът започва да говори и жестикулира на живо. Виртуозното композиране на големи и малки сюжети превръща книгата в особено концептуално четиво – едновременно учебник, но и книга за удоволствие. Учебник за удоволствие“, писа „Литературен вестник“.

А във в. „Култура“ Михаил Груев посочва: „Книгата представлява безспорно явление в интердисциплинарното познание за комунизма и за неговия български вариант в частност. Тя може да бъде разположена в граничните полета между историята, философията, културологията, но и на академичната есеистика в духа на европейската научна традиция.

Този смесен характер на жанра произтича от твърде разнообразната изворова база, включваща както архивни документи, така и материали от периодичния печат от времето, за което става дума, а също и мемоарни свидетелства, литературни, кинематографични и художествени артефакти.

Комбинирането на всички източници в научен текст и пречупването му през огледалото на личния спомен безспорно представлява предизвикателство за всеки изследовател. Следва да се признае, че Знеполски е успял да намери баланс между различния контекст и да запази академична дистанцираност и обективност.“

В отделните части на изследването върхту 360 стр. авторът последователно проследява:

– Установяването на комунистически режим в България, т. нар. народна демокрация и тоталитарното господство; – Курсът към мобилизиране на масите; – Революционното насилие и тоталитарния произвол; – Димитров и Сталин. Тоталитарната личност и „народната демокрация“; – Съветизацията на България – основен ресурс на комунистическата власт; – Изплитането на тоталитарната мрежа; – Реалният социализъм или краят на комунистическото мечтаене; – Форсирана индустриализация и социално инженерство; – Консенсусът около нормите на режима през 60-те години: корумпирането на обществото; – Социалната структура на „реалния социализъм“; – Масовизирането и бюрократизирането на комунистическата партия и обществените последици от това; – Границите на комунистическата политическа модернизация; – Предизвестеният край – комунизмът пред неразрешима дилема.

Ивайло Знеполски е професор в Софийския университет „Св. Климент Охирдски“, гост-професор във Висшето училище по социални науки в Париж (ЕНЕSS), директор на Института за изследване на близкото минало, основател и ръководител на форума „Софийски диалози“.

Създаденият през есента на 2005 г. Институт за изследване на близкото минало се опитва да запълни една все по-осезаема липса в академичния и в обществения ни живот.

„Комунистическото минало е загърбено, но не е осмислено и преодоляно, не е изживяно като манталитет и продължава да се възпроизвежда под различни форми“, казва Знеполски.

„На фона на общественото мълчание за комунизма и сблъсъка на различни частни памети и стратегии за манипулирането им се появяват поколения без историческа памет. Ще бъде жалко, ако преминат през историята или по-точно историята премине през тях, без да разберат какво точно им се е случило.

Институтът си поставя за цел насърчаването и подпомагането на изследванията в областта на съвременната българска история, както и методологическото обновяване на тези изследвания. Стремежът ни е да помогнем на младите хора в България и на всеки четящ и любознателен гражданин да получат адекватно познание за отминалия период“, казва професорът.


Нетинфо, 24 юни, 2008 г.