Откъси от “Българският външен дълг 1944 – 1989” в “Дневник”

В-к “Дневник” публикува в четири поредни броя откъси от книгата на Даниел Вачков и Мартин Иванов “Българският външен дълг 1944 – 1989”, част от книжната поредица на Институт за изследване на близкото минало, посветена на комунистическото минало на България.


в-к “Дневник”, 29 септември – 02 октомври, 2008 г.