Откъси от книгата на Знеполски излязоха в „Дневник“

В поредица на четири броя в-к „Дневник“ публикува откъси от книгата на проф. Ивайло Знеполски „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“.

– в-к „Дневник“, 19 – 22 май, 2008 г. –

„Българският комунизъм: Социокултурни черти и властова траектория“ от проф. Ивайло Знеполски е новата книга от поредицата „Минало несвършено“ на създадения през 2005 г. Институт за изследване на близкото минало и Институт „Отворено общество“. В седмицата преди празника 24 май „Дневник“ предлага откъси от нея, засягащи образованието, интелектуалците и духовното корумпиране във времената на комунизма, от които страдаме и днес.