Отчет на Централния комитет на Българската комунистическа партия пред Двадесетия конгрес и предстоящите задачи на партията

Автор/и: Тодор Живков

Издателство:
Година: 1981