“Познание срещу мълчанието за комунизма”, в-к “Дневник”

В кратко съобщение за предстоящата конференция “Мълчанието за комунизма” Светлана Гинева от в-к “Дневник” обобщата поводът за академичната среща и цитира мотивите на проф. Ивайло Знеполски – директор на Институт за изследване на близкото минало – да покани утвърдени и млади учени, посветили своята работа на по-доброто познаване на комунизма.

Осмисляне на миналото е задачата на международна конференция “Мълчанието на комунизма: Централна и Източна Европа 18 години след падането на Берлинската стена” е темата на международна конференция, която се организира от Института за изследване на близкото минало (ИИБМ). Тя ще се проведе на 1 и 2 декември в софийския хотел “Арена ди Сердика”.

Тази конференция е насочена към тези, които продължават да живеят, без да са направили равносметка какво сме преживели и накъде сме се насочили, каза пред “Дневник” проф. Ивайло Знеполски, основател на ИИБМ и преподавател в Софийски университет. Според него за мнозина миналото изглежда забравено или просто е загърбено. Конференцията не е психологически анализ на групата, която мълчи по проблемите на миналото, а е по-скоро стремеж в обществото да се въведе познание срещу мълчанието, каза проф. Знеполски.


Дневник“, 25 ноември 2007 г.