Политическата логика на социалистическото потребление

Автор: Мартин К. Димитров

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-26-231

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Тъй като се съсредоточава върху това, как изграждането на “социална диктатура” допринася за стабилността на режима, тази книга се отдалечава от стандартните теории на управлението в авторитарните режими, които се фокусират върху удовлетворяване на потребностите на тази част от управленския елит, която съставя т. нар. „селекторат“ (т.е. висшата партийна номенклатура в българския контекст). Масите заемат важно място в управленската логика на социалната диктатура. Следователно, макар че книгата признава потребността на властимащите да си осигурят подкрепата на селектората, нашата хипотеза е, че комунистическите режими гледат много сериозно и на осигуряването на обществена подкрепа посредством оценка и удовлетворяване на масовите потребителски очаквания. Нещо повече, тези очаквания мотивират и управленските съображения на реформаторски настроените членове на самия селекторат в процеса на разпад и крах на режима.

Мартин Димитров, из “Предговора”

За автора: Мартин К. Димитров е доцент по политология в университета Тюлейн в Ню Орлийнз (САЩ). Занимава се с изучаването на авторитарните режими и по-специално съвременен Китай в сравнителна перспектива с други бивши и настоящи комунистически режими. Автор е на многобройни научни статии и на две книги: Piracy and the State: The Politics of Intellectual Property Rights in China (Cambridge University Press, 2009) и Why Communism Did Not Collapse: Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe (Cambridge University Press, 2013).

Съдържание:

Благодарности

Глава 1: ВЪВЕДЕНИЕ. ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ ДИКТАТУРИ

Глава 2: СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Глава 3: КРИЗИТЕ И ПОЯВАТА НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ОЦЕНКА И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ, 1944-1970 г.

Глава 4: ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ, 1970-1983 г.

Глава 5: ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЕРОЗИРАНЕ НА ЛОЯЛНОСТТА И
КРАХ НА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ, 1984-1989 г.

Глава 6: ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В
ГДР, СССР, КУБА И КИТАЙ

Глава 7: ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОЦИАЛНИТЕ ДИКТАТУРИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Библиография