Постъпиха десет университетски курса

След изтичането на определения краен срок на “Конкурса за разработка и провеждане на университетски курс” в офиса на Института постъпиха документите на десет предложения.

По-долу може да видите имената на кандидатите и заглавията на предложените от тях курсове:

  • проф. Иван Еленков, проф. Ивайло Дичев, доц. Даниела Колева, доц. Александър Кьосев,Социализмът в България: жизнени светове. (Политическо овладяване на всекидневието и идеологическо колонизиране на жизнени пространства през времето на социализма в България), Софийски университет, Катедра “История и теория на културата”
  • ст.н.с. ІІ ст. д-р Маргарита Карамихова, Етнокултурни измерения на политиката към малцинствата 1944 – 1989 г., Академия на министерство на вътрешните работи, Катедра “Социални науки”
  • д-р Николай Вуков, Антропология на социализма, специалност “Етнология”, Философско-исторически факултет, ПУ “Паисий Хилендарски”
  • проф. Снежана Попова, Социални обрати: представи за време в медийния разказ 1947 – 1949 г., Софийски университет, Катедра “Европеистика”
  • д-р Илия Илиев, Етнография на социализма: контрол и съпротиви в българското всекидневие 1945 – 1989 г., Софийски университет, Исторически факултет, специалност “Етнология”
  • д-р Емил Димитров, Интелектуалците, Народният съд и ‘литературата’ на Държавна сигурност, Катедра “Българска литература”, Факултет Славянски филологии, Софийски университет
  • проф. Георги Фотев, Фигури на паметта, Нов български университет, Департамент “Философия и социология”
  • доц. Вихрен Бузов, Обществата в преход, Катедра “Философски науки”, Философски факултет на ВТУ
  • д-р Елена Стойкова, Нормативно конструиране на категорията ЖЕНА в периода на социализма в България, Катедра “Логика, етика и естетика”, Философски факултет, Софийски университет
  • доц. д-р Снежана Димитрова, д-р Светлана Събева, д-р Нина Николава, Седмичните кинопрегледи и социалистическото всекидневие: микроисторически и микросоциологически подходи, Катедра “Обща история”, Правно-исторически факултет, Юго-западен университет

Резултатите от обсъждането на постъпилите курсове ще станат известни около 15-ти януари 2009 г.