Предаденият социализъм. Разрушаването на съветската система – вътрешни обществено-икономически фактори 1917 – 1991

Автор/и: Роджър Киърън
Томас Кени

Издателство: София: Нов свят
Година: 2007