Публично обсъждане: Модернизация без шум

Нова конферентна зала, Софийски университет, Ректорат на 15.12.20221 г. от 17:30 ч.

Колегите от Семинар BG заедно с автора на Института Галина Гончарова организират дискусия около нейната прекрасна книга Хроники на замогването и модернизацията в Царство България. Историята на Александър Тенев.

Участници: доц. Галина Гончарова, доц. Михаил Груев, доц. Кристина Попова, д-р Кирил Василев

Къде и кога: Нова конферентна зала, Софийски университет, Ректорат на 15.12.20221 г. от 17:30 ч.

Събитието е на живо, достъпът е със зелен сертификат и ще се излъчва на живо на Facebook страницата на СеминарBG.

Запис на представянето и дискусиите можете да видите ТУК.

Книгата стъпва върху множество лични свидетелства и архивни документи, събрани от автора и Даниела Колева в рамките на теренната работа по проект за реконструиране на жизнения път на Александър Тенев (1881 – 1950) – богат земеделец, търговец на земя и акционер на банка от Новозагорския край. Проектът е финансиран от внука на Тенев – Александър Александров и извършен с институционалната подкрепа на Института за изследване на близкото минало.

По замисъл и структура предлаганият разказ е далеч от очакваното класическо изследване на отделни фамилии или фамилна памет. Частният биографичен казус на замогването на един обикновен българин преди 9-ти септември 1944 г. се превръща в специфичен смислов център, от който с помощта на методологическия инструментариум на микроисторията и историческата антропология от една страна и на експеримент с научни и художествени жанрове от друга страна, се разкриват „подмолните“ дейци и процеси на модернизацията „без шум“ , свързани с изграждане на националната държава и на справянето с кризата след войните. На фокус попадат (де)стабилизациите на земеделските стопанства и пазари след Първата световна война, усиленото благоустрояване на селото в рамките на общината и под държавен контрол между 20-те и 40-те години, различни проявления на секуларизацията в България, разрояването на образователните стратегии и „обновата“ на традиционния (религиозен) морал и авторитети.