Публично обсъждане “Русе и житейските разкази за комунизма”

Какво мислят хората от Русе за своя живот от времето на комунизма? Има ли подтисната травма и в какво се състои тя?

По повод успешното завършване на проекта “Разбудена памет – гласовете отдолу” Институт за изследване на близкото минало ви кани на отворен разговор на посочената тема и представяне на “Върху храстите не падат мълнии”.

В Новия исторически музей, гр. Русе, на 17.10.2007 (сряда) от 14.00 часа.

С участието на:

  • Доц. Даниела Колева, автор на книгата с интервюта от проекта „Върху храстите не падат мълнии”
  • Диана Иванова, ръководител на проекта;
  • аня Еленкова, изследовател от проекта;
  • Румен Петров, водещ груповите срещи по време на проекта;
  • Както и някои от интервюираните в книгата.

Заповядайте!
Материали от проекта могат да бъдат прочетени в секцията “Публикации” на www.minaloto.org.


Проектът е реализиран 2006-2007 година с подкрепата на програмата MATRA-KAPP на Посолството на Кралство Нидерландия.