Публично представяне и дебат

Как хората в селото и малкия град  мислят собственото си минало през времето на комунизма? Помага ли личният житейски разказ в търсенето на отговори за меланхолията и отчуждението на провинцията? Има ли травма, която  се премълчава и какъв е нейният характер?

Институтът за изследване на близкото минало ви кани на разговор по тези въпроси по повод  първия си реализиран проект

РАЗБУДЕНА ПАМЕТ – ГЛАСОВЕ ОТДОЛУ

и представяне на първата си книга „Върху храстите на падат мълнии“ .

В Червената къща, Червената зала, на 9.10.2007 от 18.30 часа.

С участието на:

  • Проф.Ивайло Знеполски, научен ръководител на проекта
  • Доц. Даниела Колева, автор на книгата с интервюта от проекта „Върху храстите не падат мълнии”
  • Диана Иванова, мениджър на проекта и члeн но журито на конкурса „Това е моето минало”
  • Георги Господинов, член на журито на конкурса „Това е моето минало”
  • Доц.Иван Еленков, член на журито на конкурса „Това е моето минало”

Както и някои от авторите на истории от конкурса „Това е моето минало

Модератор: Румен Петров, водещ груповите срещи по време на проекта

Заповядайте!


Проектът е реализиран 2006-2007 година с  подкрепата на програмата MATRA-KAPP на Холандското посолство.