Публично представяне на книгата „Как се променят нещата“ на проф. Знеполски

pokana-predstaviane-webРекторът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков има удоволствието да ви покани на премиерата на книгата на проф. Ивайло Знеполски

КАК СЕ ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА
От инциденти до Голямото събитие

Посветена на важен момент от интелектуалната история на страната и на Софийския университет в периода 1956-1989 г. и с подзаглавие:

ИСТОРИИ С ФИЛОСОФИ И ИСТОРИЦИ:
Желю Желев, Николай Генчев, Асен Игнатов, Исак Паси,
Добрин Спасов, Илчо Димитров, Иван Славов

представящи: Анастас Герджиков, Георги Каприев,
Райна Гаврилова, Пламен Дойнов, Георги Лозанов

Водещ на дискусията: Йордан Ефтимов

22 юни –  17.30 часа
Нова конферентна зала в Ректората на Софийски университет

pokana-predstaviane-web


Книгата се явява част от резултатите от петгодишния изследователски проект на Софийския университет, подкрепен от Европейския съвет за научни изследвания по Седма рамкова програма на Европейския съюз (FP7 / 2007-2013) ERC / договор No. 269608.