Резултати от конкурса за гимназиални учители

teachers-awardsВ резултат на обявения конкурс за разработка на урок по история за гимназиалните класове до 15 септември 2009 г. (крайния срок за участие) бяха предадени 23 на брой проекта от учители по история от цялата страна.

На 09 октомври 2009 г. в Институт за изследване на близкото минало се събра жури в състав:

Председател: проф. Ивайло Знеполски (Институт за изследване на близкото минало)

Членове: проф. Иван Еленков (Софийски университет „Св. Климент Охрдиски“), доц. Михаил Груев (Софийски университет “Св. Климент Охрдиски”) и Валентин Карамихов (заместник главен редактор Издателство „Просвета“).

Журито реши да присъди следните седем награди (по азбучен ред) на стойност 500 лв.

  • Александър Живов Кертин – Национални идентичности в епохата на комунизма: Македонският въпрос (Втора английска езикова гимназия, София
  • Донка Йозева Радева – България1945 – 1989 г. (ПГХТТ, гр. Пловдив)
  • Иван Александров Занов – Посегателството върху частната собственост в България през десетилетието след 1944 г. (Общинско спортно училище, Силистра)
  • Кина Котларска – “Спомени за младост” – Младите хора по времето на социализма. Проект по история и цивилизация в 11 клас (ПГЕЕ „М. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица)
  • Людмила Брънекова – Политическа система в България (1949 – 1989). Тема на часа: Лагерът „Слънчев бряг“ край Ловеч – истинското лице на комунизма в България (Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ гр. Ловеч)
  • Николай Михайлов Куколев – Налагане на комунизма в България (1944 – 1956 г.) – Принуда, насилие, терор (НХГ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Благоевград)
  • Румяна Неделчева Иванова – Социално-психологическата роля на българската жена в обществото /1946-1989г./ (СОУ „Васил Левски” гр. Опака, обл.Търговище)

Увеличаването на броя наградени разработки стана възможно със съдействието на Издателство „Просвета“, което осигури две допълнителни премии.