Резултати от конкурса за млади учени / Есен 2008

В резултат на обявената покана за набиране на кандидати за “Изследователски стипендии за млади учени / Есен 2008” екипът на Институт за изследване на близкото минало получи и обработи двадесет (20) изследователски проекта на докторанти и постдокторанти от различни научни полета и изследователски институции в България.

На своята среща на 9-ти декември Селекционната комисия реши да присъди пет стипендии на следните проекти:

  • Милена Ангелова, Политики на паметта през социализма. Движението “Народната памет разказва” (1983-1989) (Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград)
  • Нина Димитрова, Ролята на социалните услуги в България в периода 1944 – 1989 г.(Институт по социология при БАН)
  • Радостина Шаренкова, Музеи, пропаганда и аудитории: ефективност на музейните презентации за комунизма преди 1989 г. (Преподавател по история и етнография, Българско училище, Лайден, Холандия)
  • Ралица Ганева, Формирането на човешкия капитал и влиянието му върху икономическия растеж: България през комунистическия период (Софийски университет, Стопански факултет)
  • Сергей Вучков, Кинефикация на мюсюлманските села в Югозападна България през 50 – те и 60 – те години на ХХ век, (Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград)

Последователността е по азбучен ред и не отразява градация в качеството на проектите.

В първите дни на новата година екипът на Института ще влезе в контакт с новоизбраните стипендианти, за да се уредят формалностите и подробностите около тяхната предстояща работа.

Честита Коледа и весела Нова година!! 🙂