Резултати от конкурса за млади учени / Пролет 2010

В резултат на обявената покана за набиране на кандидати за “Изследователски стипендии за млади учени / Пролет 2010” екипът на Институт за изследване на близкото минало получи и обработи осемнадесет (18) изследователски проекта на докторанти и постдокторанти от различни научни полета и изследователски институции в България.

На своята среща на 26-ти януари, 2010 г. Селекционната комисия в състав проф. Ивайло Знеполски, проф. Иван Еленков, доц. Мартин Иванов реши да присъди четири стипендии на следните проекти:

  • Клаудиа Добре (д-р), Белези от комунизма: Памет и забрава в публичното пространство. Сравнителен анализ на София и Букурещ, Laval University, Québec, Canada
  • Мариан Гяурски (докторант), Константин Касабов (архивен сътрудник), Въоръжена съпротива срещу комунистическия режим в България – Горянското движение (1944 – 1955 г.), Софийски университет, Исторически факултет
  • Нурие Муратова (д-р, асистент), Политики на социалистическата власт в България към жените мюсюлманки , ЮЗУ, Благоевград
  • Петя Славова (д-р, асистент), Адвокатската професия в България през периода 1944 – 1990: между обществото и партията-държава, Софийски университет, Катедра “Социология”

В рамките на следващата седмица екипът на Института ще се свърже с избраните стипендианти, за да уточни техническите детайли около предстоящата работа.