Резултати от конкурса за млади учени / Пролет 2011

В резултат на обявения Конкурс за проекти на млади изследователи екипът на Институт за изследване на близкото минало получи и обработи тринадесет (13) изследователски проекта на докторанти и постдокторанти от различни научни полета и изследователски институции в България.

След заседание от 2 юни, 2011 г. и след провеждането на индивидуални срещи с предварително одобрените кандидати на 7 и 9 юни Селекционната комисия, ръководена от проф. Ивайло Знеполски, реши да присъди две стипендии за следните проекти:

  • Анастасия Кирилова (докторант), Профсъюзи и профсъюзен живот в предприятията на Тютюнева промишленост в Югозападна България (1956 – 1989 г.), Югозападен университет „Неофит Рилски“;
  • Биляна Раева (д-р), Профсъюзи и профсъюзен живот в големите индустриални предприятия (1956 – 1989) по примера на град Димитровград, Институт по етнология и фолклористика, БАН.

В избора си комисията реши да стимулира проектите, чийто акцент е работата с непубликувани и неползвани досега емпирични материали по темите на конкурса.

В рамките на следващата седмица екипът на Института ще се свърже с избраните стипендианти, за да уточни техническите детайли около предстоящата работа.

Facebook
Twitter
Google+
https://minaloto.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf/