Рецензия на Щефан Трьобст върху “9.IX.1944”

В 77-ми брой на научното списание Südost-Forschungen, издавано от Института за източно- и югоизточно европейски изследвания в Регенсбург, Германия излезе рецензия на проф. Щефан Трьобст върху изследването на Александър Везенков “9.IX.1944”, подкрепено и издадено от Института през 2014 г.