Серия от представяния на “История на НРБ”

nrb.inddИнститут за изследване на близкото минало

ви кани на серия от публичноти представяне, последвание от дискусия, на новоизлезлия колективен сборник

История на Народна република България. Режимът и обществото
под редакцията на Ивайло Знеполски

Представянето в София ще се състои на 16-ти декември от 17.00 часа
в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала, Северното крило.

Сборникът ще бъде представен от:

  • Михаил Неделчев
  • Благовест Нягулов
  • Бойко Пенчев

Представянето във Велико Търново ще се състои на 18-ти декември от 11.00 часа в Залата на Библиотечно-информационния център на К5 на Великотърновския университет.

Сборникът ще бъде представен от:

  • доц. д-р Милко Палангурски

ЗАПОВЯДАЙТЕ!