София – идеология, градоустройство и живот през социализма

Автор: Елица Станоева

Издателство: Просвета
Година: 2016

Тази книга е история на София като социалистически град в пресечната точка на партийната идеология, градоустройствения процес и нормите на социалистическия начин на живот.
Но тя е история не само на града, а и на българския социализъм: политиките на партията – държава и институционалните разногласия; утопичните послания на пропагандата и не така безметежното всекидневие; ударното строителство и безкрайното изоставане от плана; прогреса на безименните маси и криволичещите колективни и индивидуални пътища; големите цели и прозаичните и упорстващи проблеми. Изследването насочва прожектора си преди всичко към столичния център и неговата неспирна „социалистическа реконструкция” – в градоустройствените, архитектурните и монументалните проекти, но и в сценария на публичните ритуали и на всекидневните практики.

Историческият текст е съчетан с богат визуален материал: градоустройстве планове, снимки на емблематични за София места, фотографски свидетелства за градския живот през социализма.