Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии. 1944-1950. Том 1

Автор/и: Главно управление на архивите при Министерския съвет

Издателство:
Година: 1995