„Това е моето минало“, т.3

this-is-my-past-3Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: Ивайло Знеполски
Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство СИЕЛА със финансовата помощ на Фондация „Америка за България“
София 2015

Този трети том е резултат от двете последователни издания на Конкурса „Това е моето минало“ през 2011 и 2012 г.

ISBN: 978-954-28-1691-1

СЪДЪРЖАНИЕ

т. III

Ивайло Знеполски
Въведение: ДА ЧЕТЕМ ЖИТЕЙСКИТЕ РАЗКАЗИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Сабетай Моис Майер
ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН ЕВРЕИН В ТРУДОВ ЛАГЕР (1943)

Сабетай Моис Майер
ОБВИНЕНИЕ В ШПИОНАЖ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕ В ИЗРАЕЛСКОТО ПОСОЛСТВО (1962)

Цветана Джерманова
СПОМЕНИ ОТ ЛАГЕРИТЕ НА ЕДНА АНАРХИСТКА

Иван Апостолов
БУНТАРИ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА

Ангел Николов
ПРАГА – ГОРЕЩОТО ЛЯТО НА 1968

Петър Неделкин
ПРЕМЪЛЧАВАНИ ИСТИНИ

Нина Киселкова
ЛЕКСИКОН 1970: МОЯТА ЛИЧНА ИСТОРИЯ

Септемврийка Ангелова-Узунова
ИМЕТО ЗАДЪЛЖАВА

Росица Тренкова
СПОМЕНИ ВЪГЛЕНЧЕТА. От Самоков към оперните сцени в страната

Христо Мандев-Хижар
ТАКЪВ ЖИВОТ

Нансен Бонев Начев
РОДОВА ПАМЕТ И ГОДИНИ ВЪВ ВОЕННОТО УЧИЛИЩЕ (1939-1944)

Стоян Атанасов
СПОМЕНИ НА ЕДИН ПРЕВОДАЧ ОТ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА