Това е моето минало, т. 4

След първи и втори том, публикувани през 2010 г., третият излезе през 2015 г., а сега, нови пет години след последното издание, в ръцете си държите четвъртия сборник с лични житейски разкази „Това е моето минало“.

Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставители: Михаил Груев, Димитър Щ. Димов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство СИЕЛА със финансовата помощ на Фондация „Америка за България“

София 2021

Този четвърти том е резултат от двете последователни издания на Конкурса „Това е моето минало“ през 2014 и 2015 г.

Поръчайте онлайн книжарницата на Сиела:

ISBN: 978-954-28-3702-2

СЪДЪРЖАНИЕ:
т. IV

Димитър Щ. Димов, предговор
ОТ „ГЕРОИЧНИТЕ ГОДИНИ“ ДО „ТЕНДЖЕРАТА С ПОХЛУПАКА“: ХОРА, ИСТОРИИ И ФОРМИ НА МИНАЛОТО

Христо Чобанов „Бай Ганчо“
ПАРТИЗАНСКИ СПОМЕНИ

Макри Гюлева
ИЗПОВЕД

Георги Гадючков
ЛЕГИОНЕР ЗАД ГРАНИЦА

Велико Илиев
ВТОРА ДРУЖИНА. СПОМЕНИ НА ПОМОЩНИК-КОМАНДИРА

Петър Станковски
ТРИ ГОДИНИ С ВОЖДА. СПОМЕНИ ЗА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1946-1948 г.

Тодор Гелев
ИЗ ЖИТЕЙСКИЯ ПЪТ НА ПРОГРЕСИВНИЯ УЧИТЕЛ

Ангел Шишков
ЖИВОТЪТ НА КОМУНИСТА КАТО МЛАД

Петър Колев
КАК СТАНАХ ВОЕНЕН ПРОКУРОР

Анастасия Яначкова
ИЗВЕДНЪЖ ДА ПОРАСНЕШ

Минка Пионова
БРИГАДИР ПО НЕВОЛЯ

Филип Кутин
ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН МОНТЬОР-ИНСТАЛАТОР

Огнян Димитров
КЪСМЕТ

Мария Поцева
ВРЪЩАНЕ В НЕРАВНОТО МИНАЛО

Нонка Чардакова
ПЪТЯТ МИ КАТО УЧИТЕЛКА И ДРУЖИННА РЪКОВОДИТЕЛКА

Йордан Цанков
БЕЗ ВИНА ВИНОВЕН

Мария Дочева
ЖИВОТЪТ МИ В ТЕНДЖЕРА ПОД ПАРТИЕН ПОХЛУПАК