Том 28. Архив на Христо Матов. (Към историята на културно-просветните и революционните борби на македонските и тракийските българи

Автор/и: Държавна Агенция Архиви

Издателство: в края на 19 в. и началото на 20 в.) Документален сборник.
Година: