Три университетски курса ще бъдат подкрепени от ИИБМ

На 13.01.2009 г. поканеното от Институт за изследване на близкото минало жури в състав доц. Петя Кабакчиева (Катедра по социология на Софийски университет), доц. Диана Мишкова (Директор на Център за академични изследвания София) и д-р Даниел Вачков (научен сътрудник към Институт по история, БАН) се събра да обсъди 10-те постъпили проекта в конкурса разработка и провеждане на университетски курс.

При селекцията си журито възприе следните (1) формални и (2) съдържателни критерии за оценка:

  • курсът да не е провеждан до момента;
  • да се води от преподавател с докторска степен;
  • да се води в достатъчно голям университет, за да се гарантира реализацията му пред по-голяма аудитория;
  • да обхваща комунистическия период в неговата хронологическа цялост (дори това да е през някакъв специфичен методологически или тематичен ракурс), да се представя пълноценно идеологическия му контекст;
  • да изисква ангажирано участие на студентите и да стимулира техния активен интерес към периода;
  • да разиграва различни методологически ключове за разбирането на периода, интердисциплинарност и сравнителна перспектива;
  • изчерпателност на документацията по курса.

Журито реши да премира следните три курса, изброени по азбучен ред::

  • Антропология на социализма, воден от д-р Николай Вуков в специалност “Етнология”, Философско-исторически факултет, ПУ “Паисий Хилендарски”
  • Социализмът в България: жизнени светове. (Политическо овладяване на всекидневието и идеологическо колонизиране на жизнени пространства през времето на социализма в България), воден от проф. Иван Еленков, проф. Ивайло Дичев, доц. Даниела Колева, доц. Александър Кьосев в Софийски университет, Катедра “История и теория на културата”
  • Фигури на паметта, воден от проф. Георги Фотев в Нов български университет, Департамент “Философия и социология”