Туризъм под надзор

Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България

Автор: Мая Иванова

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-2748-1

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

УВОД:

 • Туризмът като стопански и социален феномен
 • Извори и литература
 • Предистория

ПЪРВА ГЛАВА. Изграждане и развитие на международния туризъм

 • Извън марксистката матрица: начало на масовия туризъм в България
 • Мотиви на БКП за масовизация на туризма
 • Бетон и пясъци
 • Административна структура на „Балкантурист“
 • Престиж без приоритет. Всекидневни и структурни проблеми
 • Стратегии за развитието на туризма
 • Извън идеологическата матрица
 • Резултати от международния туризъм: ефективност и финансови приходи
 • Туризмът като модернизатор

ВТОРА ГЛАВА. „Рай с малки грешки“

 • Защо западните туристи идват в България?
 • Технология на идването: туристически партньорства отвъд Желязната завеса
 • Качество на българския туристически продукт
 • С (български) чадър на море
 • В кривото огледало на пропагандата
 • Двойните стандарти: западни срещу социалистически туристи
 • „Самозадоволяване“ по социалистически

ТРЕТА ГЛАВА. Прозорецът към Запада

 • Туристите: За българи – забранено!
 • Служителите на „Балкантурист“
 • Хазяи и частни квартири
 • Българите под прикритие
 • Модерност и нрави
 • Младежките субкултури: хипари, дискари и брейкри
 • Закъснялата сексуална революция: нудисти, гларуси, смесени бракове
 • „Кореком“ и култът към вещите

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗТОЧНИЦИ И БИБЛИОГРАФИЯ