Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки (8 броя)

Автор/и: Докторантско училище по социални и хуманитарни науки

Издателство:
Година: