Хроники на замогването и модернизацията в Царство България

Книгата стъпва върху множество лични свидетелства и архивни документи, събрани от автора и Даниела Колева в рамките на теренната работа по проект за реконструиране на жизнения път на Александър Тенев (1881 – 1950) – богат земеделец, търговец на земя и акционер на банка от Новозагорския край. Проектът е финансиран от внука на Тенев – Александър Александров и извършен с институционалната подкрепа на Института за изследване на близкото минало.

Историята на Александър Тенев

Автор: Галина Гончарова

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2021

ISBN: 978-954-28-3415-1

СЪДЪРЖАНИЕ:

Елисейските полета на българската мечта за благополучен и достоен живот

 • Ден първи: Буржоазното минало на Теневи
 • Ден втори: Находки с липсващи главни герои
 • Ден трети: Ментални карти
 • Ден четвърти: Кратко житие на Александър Тенев
 • Ден пети: Паяжините на смисъла и най-ценните свидетелства
 • Ден шести и последен: Една семейна хроника на модернизацията в България

Регистрите на замогването: модерният гражданин, стопанин и предприемач

 • Лични карти и политики на идентификация
 • Българските норми за идентичност
 • Занятие земеделец
 • Поколението на Александър Тенев и земеделието след Освобождението
 • Накратко за „новото“ традиционно стопанство
 • Стопански профил на Новозагорска околия преди войните
 • Младият Александър и „най-хубавите земи“
 • „Военното напрежение“ и новите икономически условия
 • Едно стопанство на картограми и в таблици
 • Чифликът на дядо Александър
 • Пазител на бащината земя или “човек, който мисли за бъдещето”
 • Градът и предприемачът
 • Банково дело по теневски

Променящите се очертания на бащината къща

 • Приближаване към дома
 • Възникване и произход на селището vs. Употреби на сакралния наратив за родното място
 • Климатично положение на селото vs. Модерното датиране на бедствията на бедствията
 • Топографско положение на селото vs. Икономическата и културна перспектива на града
 • „Административно и етнографско положение на селото“ vs. Информализация и модернизация в селската община
 • Хидрографско положение на селото vs Рационалното усвояване на водата
 • Селищни сухопътни съобщителни средства vs. Мъчително трасирания хоризонт на просперитета
 • Тип на селището vs. Новата селищна и институционална култура
 • Двор, къщи и други сгради в двора vs. Влизането в дома
 • Храна и хранене vs. Калорийни приеми
 • Характер vs. Границите на моралната вселена на селото
 • Народни накити vs. Излизането от дома

Грижата за здравето на душите и телата. Част I: Спасението на набожните жени