България в сферата на Съветските интереси (Българо-руски научни дискусии)

Автор/и: Академично издателство “Проф. Марин Дринов” към БАН

Издателство:
Година: 1998