Българските градове. Географски

Автор/и: Светлин Кираджиев

Издателство: стопански и културно-исторически изследвания
Година: София: Гутенберг