Генерацията на властта: “Априлското поколение” в българската литература

Автор/и: Пламен Дойнов

Издателство: София: “Кралица Маб” и НБУ
Година: 2016