Горяните – Сборник документи

Автор/и: Главно управление на архивите при Министерския съвет

Издателство: Том 1 1944-1949г.
Година: