Дневниците на писателя дисидент

Автор/и: Йордан Вълчев

Издателство: Велико Търново: Слово
Година: 2004