Елит и общество. Античен свят

Автор/и: Костадин Грозев

Издателство: средновековен свят
Година: модерен свят