The Labour Camp in Belene – A Peculiar Site of Memory

The investigative journalist Hristo Hristov presented “Without a Trace? The Labour Camp in Belene 1949-1959…“, organized by the Institute for Studies of the Recent Past in 2009.

Сборникът е отпечатан в ограничен тираж, но онези които се интересуват биха могли да го намерят в големите библиотеки или в самия Институт за изследване на близкото минало, на когото трябва да благодарим за ценното издание, трудът за който не е бил напразно.

Написано от Христо Христов
Неделя, 14 Април 2013 12:45