“Soc-Realism and the Alternative Literary Canon”

Literary Newspaper published an extensive book review of Yani Milachkov comparing two recent publications of Prof. Plamen Doynov: “Bulgarian Soc-Realism 1956, 1968, 1989” (2011) and “The Alternative Literary Canon: The Poets” (2012).

Между социалистическия реализъм и алтернативния канон

Двете книги на Пламен Дойнов “Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989” (2011) и “Алтернативният канон: поетите” (2012) се появяват във време, когато в Европа, Русия, Украйна, САЩ и Канада значително нараснаха обемът и равнищито на академичната литература, фокусирана върху различни аспекти на тоталитарната култура, която се създава в СССР и в съветския блок до 1956 г. …

— Яни Милачков, в. Литературен вестник, 2012, Брой: 32 —