От витрината на Литературен вестник към “Аварии и катастрофи”

По традиция “Литературен вестник” не пропуска да отрази книжната продукция на Инстиута и в последния брой представя книгата на Даниел Вачков “Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация“.

Макар и скромно определяща се като “хроника”, книгата на Даниел Вачков може да бъде четена като особена, алтернативна история на “социалистическата индустриализация”. Оказва се, че в тази катастрофична перспектива промишлеността на НРБ функционира на ръба на неизбежното срутване, а пропагандираната на БКП “грижа за човека” се демаскира като грижа за укриването и публичното мълчание около авариите и катастрофите, които унищожават същия този човек. Цялостният подход на Вачков вижда в тези трагедии не просто субективни грешки и внезапни сривове заради “лош късмет”. Изследването доказва как самата “голяма политика” на ЦК на БКП води до “големи катастрофи”, до осветяването на едно минало, в което политическото късогледство и некадърността вървят заедно с лицемерието и безчовечното отношение.