Победа и… погромъ. Величие и… падение. 100 години от края на Първата световна война (1914-1918)

Автор: Държавна Агенция Архиви

София: ДАА

2019