Пражката пролет ’68 и България

Автор/и: Владимир Мигев

Издателство: София: Изток – Запад
Година: 2005