Разкази за Отечествената война 1944 – 1945 г. Юбийлейна книга по случай 70-годишнината от Втората световна война

Автор/и: Костадин Ваклев

Издателство: Пазарджик
Година: 2015