Semiotics as Critique of Culture. Barthes, Lotman, Eco

Текстовете се публикуват такива, каквито са били – свидетелство за това как съм възприемал и оценявал идеите им по онова време, но също така и за границите на възможното говорене.

Author: Ivaylo Znepolski

Published in Bulgarian by the Institute for Studies of the Recent Past and „Ciela“.
Sofia 2019

ISBN: 978-954-28-2882-2