Цар Борис 3 в британската дипломатическа кореспонденция (1019-1941г.) Том 1 (1919-1934г.)

Автор/и: Главно управление на архивите при Министерския съвет

Издателство:
Година: 2005