Ценности и интелектуална среда. Дългата перспектива: философия на българската стопанска история

Автор/и: Румен Аврамов

Издателство:
Година: 2007