Мартин Димитров е представен в “Документите проговарят”

„Документите проговарят” e рубрика на Комисията по досиетата, в която ще бъде поднасяна информация за издания, за научни публикации, за книги, за разказите на читатели, свързани с прочетеното в архивите на комисията.

Политическата логика на социалистическото потребление“- през призмата на архивните документи

В края на месец юни на книжния пазар излезе книгата на Мартин К. Димитров „Политическата логика на социалистическото потребление“. Младият автор е доцент по политология в университета в Ню Орлийнз /САЩ/. Занимава се с изучаването на авторитарните режими и по-специално с изучаването на Китай в сравнителна перспектива с други бивши и настоящи комунистически режими. Както авторът сам споделя, България заема централно място в книгата, разглежда българския случай в сравнителен план, базира се на проучвания и събиране на материали в различни архиви по света.

Continue reading “Мартин Димитров е представен в “Документите проговарят””

The Political Rationale of Socialist Consumerism

Author: Martin Dimitrov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela.
Sofia 2018

ISBN: 978-954-28-26-231

This book has been published with the support of America for Bulgaria Foundation.

Continue reading “The Political Rationale of Socialist Consumerism”