“Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989”

avramov-bookАвтор: Румен Аврамов
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт “Отворено общество” и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Румен Аврамов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0339-3

Съдържание

ВСТЪПЛЕНИЕ

ПАРИТЕ

АВТОМАТИЧНИЯТ КРЕДИТ

 • Предистория
 • Рамкиране на кредита
 • Непресъхващите извори на загуби
 • Кооперативният котлован
 • Кредитните лабиринти
 • Саниране в раннокомунистически стил
 • Саниране в “реформаторски” стил

НАЛИЧНИТЕ ПАРИ

 • Паричната аритметика на комунизма
 • От аритметиката към практиката: производството
 • От аритметиката към практиката: доходите
 • Разминавания
 • Буферът на “спестяванията”
 • Усещане за инфлация – I

(ДЕ)СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ПЪРВАТА КРИЗА: На прага на 60-те

 • Планът като машина за външен дълг
 • Под натиска на обстоятелствата
 • На просия пред съветските банки
 • Златото
 • “Реформаторският отговор”

ПОСЛЕДНАТА КРИЗА: Краят на 80-те

 • Погледът на “информираните”
  • Ранно (текущо) предупреждение: външен и вътрешен дълг
  • Усещане за инфлация – II
 • Действията на “информираните”
  • Първосигнални ходове
  • Институционални войни и лични игри
  • “Радикални идеи”
  • Таванът на мисленето
 • Визията на “критиците”
  • Критичности
  • Целите на икономическата политика
  • Усещане за инфлация – III
  • Реформируем ли е комунизмът?
  • Граници на визията

ЕПИЛОГ: При старта на прехода