“Държавна сигурност – предимство по наследство”

ds cover.inddПрофесионални биографии на водещи офицери

Автори: Момчил Методиев и Мария Дерменджиева

Публикация на Институт за изследване на близкото минало и Издателство “СИЕЛА” с финансовата подкрепа на Фондация “Св. Георги”, Георги Лазаров и Фондация “Конрад Аденауер”.
София 2015

ISBN: 978-954-28-1937-0

СЪДЪРЖАНИЕ

НА КОГО СЛУЖИ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?

РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ:
„ОЧИТЕ И УШИТЕ НА ПАРТИЯТА“

І. АВАНГАРД НА АВАНГАРДА

ІІ. ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

1.    ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ: „АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В УСТАНОВЯВАНЕТО НА НАРОДНАТА ВЛАСТ”
2.    ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ: „ПРЕДИМСТВО ИМАТ СИНОВЕТЕ НА АКТИВНИ БОРЦИ И НА БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЛУЖИТЕЛИ НА КДС”
3.    СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ: ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАПЛАТИ
4.    ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: АНТИМЕРИТОКРАТИЗЪМ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОИЗВОЛ

ІІІ. СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ
1.    ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
2.    РАЗУЗНАВАНЕ
3.    ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА
4.    РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
5.    СЛЕДСТВИЕ, КАРТОТЕКА И АРХИВ, ШКОЛА „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

РЪКОВОДНИ КАДРИ: ПРОФЕСИОНАЛНИ БИОГРАФИИ

 • Димо Дичев Новаков (1902-1982), началник на отдел „Държавна сигурност“
 • Мирчо Спасов Христов (1911-1993), заместник-министър на вътрешните работи
 • Ангел Минев Цанев (1912-2003), министър на вътрешните работи
 • Георги Цанков Веселинов (1913-1990), министър на вътрешните работи
 • Димитър Стоянов Гръбчев, (1914-1968 г.), заместник-председател на КДС и началник на Пето управление (УБО)
 • Митка Бочева Гръбчева (1916-1993), групов началник в Първи отдел при Дирекция „Държавна сигурност“
 • Господин Гочев Стоянов (1915-1975), началник на Първо управление
 • Григор Велков Шопов (1916-1994), заместник-министър на вътрешните работи
 • Георги Методиев Аначков (1920-1995), заместник-министър на вътрешните работи и началник на Второ главно управление
 • Боян Велинов Захариев, (1921-1998) първи заместник-началник на Шесто управление
 • Ангел Иванов Солаков (1922-1998 г.), председател на КДС, министър на вътрешните работи
 • Борис Миланов Манов (1922-2009), началник на Шесто управление
 • Васил Иванов Коцев (1922-1986), Началник на Първо главно управление
 • Димитър Стоянов Кьосев (1922-1973), заместник-министър на вътрешните работи, началник на Първо главно управление
 • Илия Симеонов Кашев (1922-1986), заместник-министър на вътрешните работи, началник на Управление за безопасност и охрана
 • Димо Вангелов Станков (1924), заместник-началник на Първо главно управление, началник на 08 отдел „Активни мероприятия“.
 • Иван Костов Охридски (1924-1981), първи заместник-началник на Първи следствен отдел
 • Илия Ангелов Лингорски (1924), заместник-началник на Оперативно-техническо управление
 • Петър Ненов Чергиланов (1924-2009), началник на Трето управление (Военно контраразузнаване)
 • Стоян Генов Савов (1924-1992), заместник-министър на вътрешните работи
 • Владимир Тодоров Николов (1925-2012), началник на Първо главно управление
 • Костадин Спасов Кюлюмов (1925-1998), заместник-началник на Висшия институт „Георги Димитров“ – МВР
 • Нанка Динчева Серкеджиева (1925-2012), началник на Трети отдел (Картотека и архив)
 • Петър Христов Стоянов (1925-1993), началник на Шесто управление
 • Райко Маринов Николов (1925), служител на Първо управление
 • Кирил Захариев Масленков (1926), началник на Управление „Кадри“ на МВР
 • Кирил Василев Величков (1928-2001), началник на Четвърто (икономическо) управление
 • Христо Кирилов Маринчев (1928-2000), заместник-началник на Културно-историческото разузнаване (14 отдел на Първо главно управление)
 • Антон Кръстев Мусаков (1932-1998), началник на Шесто управление
 • Сава Господинов Джендов (1933-2007), началник на Управление за безопасност и охрана/Национална служба за охрана
 • Емил Ангелов Александров (1934-2012), началник на Културно-историческото разузнаване (14 отдел на Първо главно управление)
 • Красимир Благоев Саманджиев (1936), заместник-началник на ВГУ-ДС, директор на НСЗК, заместник-министър на вътрешните работи
 • Георги Стефанов Милушев (1937), началник на Пето управление (Управление за безопасност и охрана)
 • Петко Господинов Кипров (1937), ректор на Висшия институт „Георги Димитров“, началник на Служба „Информация и архив“
 • Хрисан Георгиев Христов (1937), нелегал, служител на Първо главно управление
 • Костадин Георгиев Коцалиев (1939), началник на Главно следствено управление
 • Румен Димитров Тошков (1939), директор на Националната разузнавателна служба
 • Тодор Костов Бояджиев (1939), заместник-началник на Първо главно управление, главен секретар на МВР
 • Георги Савов Манчев (1941-1998) началник на управление „Научно-техническо разузнаване”
 • Чавдар Вельов Червенков (1941) началник на инспекция „Разоръжаване“ при Генералния щаб на Българската народна армия
 • Ангел Стоянов Кацаров (1942-2008), началник на Разузнавателно управление – Командване Сухопътни войски, началник на Служба „Военна информация“
 • Бриго (Бригадир) Христофоров Аспарухов (1945), служител на Първо главно управление, директор на Националната разузнавателна служба
 • Пандали Димитров Бозаджиев (1945), заместник-началник на направление „Терор“ при Шесто управление, първи заместник-началник на Националната служба за охрана
 • Димитър Христов Иванов (1951), началник на 06 отдел на Шесто управление
 • Чавдар Антонов Чернев (1951), служител в Софийско градско управление по Държавна сигурност, директор на Столична дирекция на вътрешните работи
 • Иван Иванов Драшков (1956), служител във Второ главно управление, директор на Национална служба „Сигурност“, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
 • Петко Гаврилов Сертов (1956), служител във Второ главно управление, служител в Централната служба за борба с организираната престъпност, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ POSTMORTEM

1.    ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ
2.    ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВОТО: ВЪЗХОДЪТ НА ТЕХНОКРАТИТЕ
3.    НАСЛЕДСТВОТО НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.    Щатове на централните оперативни управления на Държавна сигурност
2.    Офицерите от Държавна сигурност: Партийна принадлежност, социален произход, образование, военно звание
3.    Кадрите на Държавна сигурност (офицери и сержанти): партийна принадлежност, образование, чужди езици
4.    Наказани служители в Държавна сигурност (пример за 1965 г.)
5.    Ръководството на Държавна сигурност (обобщение на включените професионални биографии)
6.    Структура на Държавна сигурност (1937-1990 г.)

Съкращения
Използвана литература
Благодарности
Резюме на английски език