“Ромен Гари и френската дипломатическа поща” избран от Литературен вестник

lit-vest-2016-09-web„Ромен Гари и френската дипломатическа поща“. Съст. Райна Карчева. Изд. Институт за изследване на близкото минало, Дом на науките за човека и обществото, изд. Сиела, С., 2016, 160 с., 12 лв.

Книгата вади на показ пред българския читател документи от френските дипломатически архиви, при това – създавани в по-голямата си част от самия Ромен Гари между 1945 и 1947 г. в качеството му на втори секретар във френското посолство в София, подписващ се с инициали RG. Анализи, годишни доклади и дипломатически ноти, които не просто дават важна чужда гледна точка към отечественофронтовския режим в България, но и впечатляват тук-там с психологически преценки на лица и събития. Иначе винаги може да се спори дали тези и други текстове на дипломацията са достатъчно прозорливи на фона на задаващия се тоталитаризъм. Превъзходна работа на Райна Карчева при композирането на тома, в коментарната и справочната част.

“Ромен Гари и френската дипломатическа поща”

Romain Gary.inddСъставител: Райна Карчева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство “Сиела”.
София 2016

ISBN: 978-954-28-2099-4

Това издание се ползва от подкрепата на Френското посолство в България и на Френския институт в България.

Continue reading ““Ромен Гари и френската дипломатическа поща””

“9 септември 1944 г.”

vezenkov-cover-webАвтор: Александър Везенков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА
София 2014

ISBN: 978-954-28-1199-2

Изследването и публикуването на книгата са осъществени благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение “Американски университет в България”, частен заветник на Анна Крумова Чапрашикова в изпълнение на желанието ѝ да се напише труд на такава тема и със съдействието на изпълнителите на нейното завещание Димитър Паница и Димитър Горанов.

Continue reading ““9 септември 1944 г.””

“Да познаем комунизма”

phd-collection-cover-webСъставител: Ивайло Знеполски

Автори: Мариан Гяурски, Константин Касабов, Петя Василева-Груева, Клаудия Флорентина-Добре, Мартин К. Димитров, Нина Димитрова, Петя Славова, Нурие Муратова, Сергей Вучков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата помощ на CEE Trust, България.
София 2012

ISBN: 978-954-28-1056-8

Continue reading ““Да познаем комунизма””

“Живков провеждаше сталинската линия”

Проф. Ивайло Знеполски: Живков провеждаше сталинската линия

23 Февруари 2012 (e-vestnik.bg)

Невена Борисова

Какво трябва да е мнението ни за комунизма? За църквата? Прехода? Защо сме такива? Откъде би дошла промяната и резонна ли е надеждата, че младите хора ще са генераторите й? Човек започва разговора с проф. Ивайло Знеполски с тайната мисъл, че ще открие отговори на въпроси, останали спорни и неразрешени от няколко поколения днес.

Continue reading ““Живков провеждаше сталинската линия””

Суверенитет и „реален социализъм“

Институт за изследване на близкото минало и Софийски университет “Св. Климент Охридски” ви канят на втората среща в рамките на научния семинар “Режимът и обществото 1956-1989”, ръководен от проф. Ивайло Знеполски.

Тема: Суверенитет и „реален социализъм“ . 16-та република – метафора или реална перспектива?

Участници: Лъчезар Стоянов, Евгения Калинова, Искра Баева, Драгомир Драганов и Живко Лефтеров

Място: Софийски университет, Огледалната конферентна зала, 18.30 часа. на 19.01.2012 г.


Семинарът е част от проект, финансирани от Европейския изследователски съвет (ERC) в рамките на Седма рамкова програма (FP7/2007-2013) / Договор с ERC N° 269608

“Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива”

totalitarianisms-coverСъставител: Ивайло Знеполски

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

ISBN: 978-954-28-0715-2

Настоящият сборник представя всички доклади, изнесени на Международната конференция “Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива“, 28 – 29 ноември, 2009 в София.

Continue reading ““Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива””

Divination 31, “Тоталитаризмите на 20-и век…”

divinatio31-coverПоследният брой на международното академично списание DIVINATIO, издавано от Катедра “История и теория на културата” към Софийски университет в сътрудничество с Дом на науките за човека и обществото (София) и Институт за изследване на близкото минало, представя всички доклади, изнесени на Международната конференция “Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива“, 28 – 29 ноември, 2009 в София.

Този брой на списанието стана възможен благодарение на финансовата помощ на:

  • Stiftung Bulgarische Hochschulfoerderung (Frankfurt – Sofia)
  • Maison des Sciences de l’Homme (Paris) and
  • CEE Trust Bulgaria

Continue reading “Divination 31, “Тоталитаризмите на 20-и век…””

“Между вярата и компромиса”

metodiev-koricaБългарската православна църква и комунистическата държава (1944 – 1989)

Автор: Момчил Методиев
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт “Отворено общество” и Издателство СИЕЛА

София 2010

Книгата е резултат от продължителната работа на Момчил Методиев като член на екипа по проекта Изследвания на периода на комунизма (1944 – 1989).

ISBN: 978-954-28-0649-3

Continue reading ““Между вярата и компромиса””

“Историята на Народна република България”

Електронният информационен портал Vesti.bg публикува кратка рецензия върху колективния сборник на Институт за изследване на близкото минало “История на Народна република България. Режимът и обществото“.

Continue reading ““Историята на Народна република България””